VILKÅR for MF BILTRANSPORT

Nedenfor presenterer vi vilkår og prosedyrene for transport av MF Biltransport AS (MFB) .

 1. Bestilling

Bestillingen kan gjøres via vår hjemmeside www.mfbiltransport.no
Bilen kunne starte og være kjørbar, og  ha tilstrekkelig med drivstoff/strøm. Bilen må ha gode parkeringsbremser. Når du bestiller, er det veldig viktig å oppgi de nøyaktige dimensjonene på bilen (høyde, bredde, lengde og om bilen er senket) noe som er viktig for planlegging av transporten.

Alt ekstra utstyr som takstativ og takboks o.l. må demonteres/fjernes før transporten.
Hvis kunden ikke oppfyller kravene våre, tar vi ikke imot bilen, men MFB vil fortsatt sende faktura for transporten.

 1. Henting og levering

Det er viktig å oppgi den nøyaktige adressen for henting/levering av bilen.
MFB forbeholder seg retten til å kreve tilleggsavgifter hvis lasteadressen/losseadressen er endret eller feil.

Vi kan dessverre ikke laste eller losse biler på privatadresser eller i et boligområde. Årsaken til dette kan være at våre trailere får manøvreringsproblemer eller at overskridelse av tillatt akseltrykk på den aktuelle veien. Det er derfor nødvendig å gjøre avtale av lasting/lossing på et egnet sted ved bestilling. Hvis det ikke blir mulig å levere bilen på oppgitt leveringsadresse vil MFB ta kontakt med kunden/bileier for å finne det nærmeste stedet som sjåføren kan levere bilen på.

I dette tilfellet vil vi ikke gi rabatt på avtalt fraktpris.

 • Vrak: MFB transporterer ikke biler som er i ustand. Bilen må kunne kjøre for egen maskin.
 • Vinter:is og snø på bilen.

Om vinteren må kunden sørge for at bilene er snø- og isfrie. I de tilfellene sjåføren må fjerne snø på bilen, vil det bli sendt faktura på dette. MFB er ikke ansvarlige for eventuelle skader som måtte oppstå ved snø-/isfjerning.

 1. Avbestilling

En tur planlagt bil, pga. feil informasjon ikke kan sendes, blir betaling for frakt fakturert som avtalt.

 1. Forsinkelse

MFB er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som skyldes værforhold, stengte tuneller, avlyste ferger, stengte fjelloverganger eller forsinkelser som skyldes trafikkulykker o.l.

 1. Betaling

5.1 Næringskunder:
Fakturaen for bestilling fra selskaper vil bli sendt etter fullført levering med en betalingsperiode på 10 dager, dersom ikke annet er avtalt.

5.2 Privatkunder:
Dersom ikke annet er avtalt, må betaling skje før levering. Manglende betaling kan føre til suspensjon/forsinkelse av levering. Betalinger må betales til MF Biltransport på bankkonto: 15038890724 markert med reg.nr eller Chassis nr. Ordren vil bli levert etter at betalingen er bokført.

 1. Forsikring

MFB har forsikring på alle sine biler og hengere.
Godsforsikring har pr.kg. dekning. Dekningen er knyttet opp til verdienheten SDR. (Special Drawing Right, for mer info se Norges Bank) SDR har historisk en gjennomsnittlig verdi på kr. 11,- men er knyttet opp mot internasjonale valutaer, og vil derfor variere noe. Dekningen pr.kg. gods i Norge er 17 SDR lik ca.kr.187,- pr.kg.

Dette betyr at hver 1000 kg bil er forsikret for ca. kr. 187.000,-. For transport utenfor Norges grenser, så dekker godsforsikringen 8,33 SDR pr.kg.

Hvis ditt kjøretøy har høyere verdi enn hva godsforsikringen dekker, så må bileier selv tegne tilleggsforsikring. Steinsprut dekkes ikke.

Vi anbefaler bileier selv å forsikre bilen og verdiene som blir lagt igjen i bilen.
MFB tar ikke ansvaret for at noen bryter seg inn bilen under pauser. Godsforsikring kommer kun til anvendelse dersom MFB har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt.

 • Veteran: Ved tilfeller av biler som er over 20 år, må bileier selv stå for bilforsikring ved transporten. MFB er ikke ansvarlige for slike biler.
 1. Skader og modifiserte biler

Vi transporterer ikke biler som er renovert eller som har vært i en ulykke.
Biler som er renoverte kan ha deler som kan falle av under transporten, dette er med på å øke risikoen på å skade andre biler.
Vi transporterer ikke biler som det renner væske ut av, disse kan lage skader på andre biler.

MFB er ikke ansvarlig for skader under bilen som ble modifisert/ombygd. Modifiserte biler er biler som er senket, eller som har gjennomgått karosseri ombygning som gjør at bilen er bredere. MFB skal bestemme om vi skal transportere modifiserte/ombygde biler pga. at det kan skape problemer under transporten.

MFB`s sjåfører er mobilisert for å unngå skader under transporten. Før lasting av bilen kontrollerer sjåfør for å oppdage skader (hos kunden). Kunden er forpliktet til å informere sjøfåren om skader som han/hun er kjenner til.

MFB er ikke ansvarlige for gamle skader, eller skader som ikke er påført gjennom transporten.

Maskinskade, skade på motor, girkasse eller drivverk dekkes ikke da dette plutselig/uforutsettbart kan skje.

 1. Frist for inmelding av transprtskade

Bileier er pliktig til å varsle MFB om mulige skader umiddelbart etter leveringen. Rapporteringen av skader må skje skriftlig og med bilder innen 24 timer fra leveringen. Bileier kan ikke fakturere MFB for utbedring av skader før MFB skriftlig har erkjent ansvar for skade(r).

 1. Leiebil

MFB dekker ikke leiebil dersom bilen skulle få skader under transport.